Kontakt

SKJ KLIMA Sp. z o.o.

ul. Zaporoska 35,
53-519 Wrocław

email: skj@skj.com.pl
tel. +48 (71) 338 42 19
NIP 8942743219
REGON 932832236
KRS 0000129311

Sąd Rejonowy dla Wrocławia
-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN
opłacony w całości

Osoby do kontaktu:

Krzysztof Rybiański
k.rybianski@skj.com.pl
tel. +48 501 760 340

Anna Kupczyk
a.kupczyk@skj.com.pl
tel. +48 514 475 345