Oferta

Jako pracownia projektowa opracowujemy poszczególne etapy inwestycji:

Koncepcja – Omówienie z Inwestorem zakresu projektu oraz rozwiązań projektowych

Symulacja CFD (Computational Fluid Dynamics) – komputerowa weryfikacja skuteczności wentylacji oddymiającej

Projekt przetargowy – Przygotowanie Projektu Przetargowego

Projekt budowalny - Przygotowanie Projektu Budowlanego

Projekt wykonawczy - Przygotowanie Projektu Wykonawczego

Nadzór autorski – Sprawowanie nadzoru autorskiego na budowie

Urzędowe odbiory- Uczestniczenie w odbiorach urzędowych i pomoc w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie